สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : ตอนที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

  • ย้อนกลับ
  • สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : ตอนที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน