สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : ตอนที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณของหน่วยงาน

  • ย้อนกลับ
  • สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : ตอนที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณของหน่วยงาน